revize plynu

Plynové spotřebiče jsou u nás hojně využívané. U kuchyňského sporáku je to jasná otázka peněz. Přece jen vařit na elektrickém sporáku není zrovna dvakrát ekonomicky výhodné. Kromě toho je plynový sporák i profesionální záležitostí, proto si jej pořizují nejen domácnosti, ale i restaurace. Plynový sporák není jistě jediné zařízení, které u vás tzv. jede na plyn. Víte ale, jakou odpovědnost vy, jako majitel bytu či domu, máte?

Vstupní a pravidelná revize

Možná si takovou revizi nedokážete přesně představit, k tomu vám může pomoci vyhláška, která upravuje povinnost pravidelných i vstupních revizí. Revizi plynových zařízení je nutné provádět na všech plynových zařízeních a nejen v pravidelně se opakujícím intervalu, ale mimo to i před prvním spuštěním nového plynového zařízení, aby se zajistila bezpečnost. Vstupní revizi, tedy tu před samotným prvním spuštěním zařízení, je povinen zajistit provozovatel či majitel zařízení. Jako vlastník bytu se můžete setkat hned s několika plynovými zařízeními, kde je zapotřebí provést vstupní revizi:
• revize u plynových kotlů
• revize při instalaci plynové trouby
• revize před prvním použitím plynového sporáku apod.
Servisní prohlídku plynového zařízení mají povinnost zajistit jak majitelé bytů či domů, tak i plynárenské firmy. Vy, jako vlastní bytu či domu, máte povinnost zajistit revizi výše zmíněných plynových zařízení, zatímco plynárenské firmy se starají o plynové přípojky, plynovody a různé měřící systémy.

Následná pravidelná kontrola plynových zařízení se spíše týká organizací, které provozují výdělečnou činnost a nepravidelná kontrola by mohla způsobit nehodu či jinak ohrozit zdraví či život jejich zaměstnanců. Pokud se ale obáváte o svá plynová zařízení v domácnosti a přestože nemusíte, byste si jejich kontrolu přáli, stačí si najmout odborného revizního technika.