Každý majitel zahrady stojí před rozhodnutím, jak svou zahradu rozdělí a jak ji bude využívat. Někteří preferují spíše jenom okrasnou formu, jiní chtějí pěstovat také užitkové plodiny. Skloubit to samozřejmě jde také. Obyčejně se zahrada dělí na předzahrádku, která je situovaná před domem směrem do ulice a zadní zahradu, která je až za domem. Předzahrádku můžete využít k pěstování okrasných rostlin, jako jsou květiny, keře, živé ploty. Zahrádka, která je blízko u silnice není vhodná k pěstování užitkových plodin, které byste následně měli konzumovat, ale to je snad každému jasné. Naopak zadní zahrada, která je až za domem a je od silnice dále je k pěstování ovoce a zeleniny nebo bylinek vhodná. Nemusíte mít užitkové zahrady velkou plochu, stačí několik málo záhonů, které budou ideálně blízko u sebe, abyste neměli velkou námahu se zaléváním, u nich by také měl být blízko zdroj vody, tedy většinou alespoň skruž s dešťovou vodou.