Méně je někdy více

Již dávno pryč jsou doby, kdy každý pokoj měl jinou barvu, a kdybyste na něj pohlédly z vrchu, uviděli byste spektrum barevné duhy. Dnes se sází na střídmost nejen v nábytku, ale také barvách. Útulnost v podobě hromady věcí z interiéru vymizela a nahradila ji čistá strohost. Co to tedy znamená? Interiér podle dnešních parametrů má mít minimum nábytku. Barva nábytku má být jednolitá a v interiéru by měl dominovat jeden výraznější prvek. Stěny by měli být nejlépe světlé, zatímco u podlahy jsou žádoucí tmavé i světlé odstíny dřeva. Dalšími materiály, které lze využít jako podlahovou krytinu je vinyl, leštěný beton anebo speciální dlaždice.

Tento moderní styl potlačuje individualitu a vytváří interiéry jeden jako druhý. Každý předmět v interiéru musí mít svůj smysl, jinak tam nepatří. Proto je někdy dobré se jím nechat inspirovat nikoliv však pohltit. Mohlo by to mít za následek chronický minimalismus.