Mít doma plynové zařízení není v zásadě nic neobvyklého. Jedná se obvykle o plynové kotle pro vytápění, nebo průtokové ohřívače a bojlery pro ohřev vody. Primárně jsou tato zařízení poháněna zemním plynem. Jedná se o látku, která může v případě nekontrolovaného úniku způsobit zadušení nebo dokonce výbuch. Z toho důvodu platí pro všechny majitele plynových zařízení povinnost nechat provádět v pravidelných intervalech revize plynových kotlů i jiných zařízení na plyn.

Zatímco kontrolovat si své plynové kotle a jiné spotřebiče na plyn můžete sami (zhruba jednou do roka byste také měli), na revize je nutné vždy zavolat pouze certifikované plynaře. Plynaři vám vystaví důležité potvrzení, anebo zprávu o stavu plynového zařízení. Tuto revizní správu jste pak povinni uschovat a evidovat pro případné budoucí kontroly.

Plynové kotle a jiné spotřebiče na plyn patří do rukou plynaři

Standardně se revize plynu provádějí pravidelně jednou za tři roky, ovšem jedná se o minimální interval. Kontrolováno je pak několik hledisek. Především revizní technik kontroluje umístění a těsnost hlavního ventilu, plynoměrů, regulátorů, celkové umístění a těsnost plynových spotřebičů a jejich vedení. Nutné je zkontrolovat rovněž možnosti větrání prostor. Dále plynaři zkontrolují přítomnost oxidu uhelnatého a těsnost všech rozebíratelných dílů.

Rozlišovat je třeba revize plynu, které provádí revizní technik s osvědčením, a potom kontroly a servisní prohlídky, které se provádějí jednou za rok servisními techniky. Servisní prohlídka spočívá pouze v kontrole umístění, funkčnosti a těsnosti plynového kotle a v případném vyčištění a seřízení spotřebiče. V případě, že nemáte ve svém okolí vhodné plynaře nebo servisní a revizní techniky, můžete se s důvěrou obrátit na firmy s celorepublikovým působením, jako je například řemeslnický cech Ekomplex.